دیدار نماینده مرجعیت عالی همزمان با سالروز پیروزی بر داعش با جمعی از فرزندان شهدای جهاد کفائی

همزمان با سالروز پیروزی بر داعش آستان قدس حسینی پذیرای بیش از صد و سی نفر از خانواده های معظم شهدای جهاد کفائی بود و همچنین آنها با نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربلایی دیدار داشتند.

احمدرضا الخفاجی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی آستان اظهار داشت:شیخ عبدالمهدی کربلایی از شهدای قهرمان و همه مجاهدانی که به ندای مرجعیت عالی لبیک گفتند؛ یاد نمودند .

وى افزود:آستان قدس حسینی در راستای اجرای توصیه های نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، جهت رسیدگی به امور خانواده های شهدا و ساخت منازل مسکونی و ارائه بهترین خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی به آنان بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان را تاسیس نموده است.

پیوست ها