هزینه شش میلیارد دیناری جهت حمایت از دانشجویان دانشگاه وارث الانبیاء توسط آستان قدس حسینی

دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از هزینه بیش از شش میلیارد دینار توسط حرم مطهر جهت حمایتهای مالی از دانشجویان در نیمه او...