هزینه شش میلیارد دیناری جهت حمایت از دانشجویان دانشگاه وارث الانبیاء توسط آستان قدس حسینی

دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از هزینه بیش از شش میلیارد دینار توسط حرم مطهر جهت حمایتهای مالی از دانشجویان در نیمه اول سال تحصیلی جاری خبر داد.

دکتر ابراهیم سعید الحیاوی رئیس دانشگاه در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، در حمایت از دانشجویانی که در دانشگاههای وابسته به حرم مطهر مشغول تحصیل هستند از آغاز سال تحصیلی جاری تاکنون در دانشگاه وارث الانبیاء مبلغی بالغ بر شش میلیارد دینار در این زمینه هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این حمایتها تا پایان سال ادامه خواهد داشت افزود این حمایتها و تخفیفها شامل تعداد زیادی از دانشجویان هشت دانشکده در رشته های مختلف دانشگاه وارث الانبیاء می باشد.

وی افزود: از هفت هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در این دانشگاه بیش از دو هزار دانشجو از این حمایتها استفاده نمودند و با بررسی شرایط مالی و وضعیت دانشجویان تخفیفاتی از سی تا پنجاه درصد و برای بعضی از دانشجویان تا صد در صد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین تخفیفاتی از سوی نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، به دانشجوهای دختر و پسر خانواده های نیازمند، کم درآمد، ایتام، حافظان قرآن کریم، متاهلان و کارمندان بخشهای مختلف آستان قدس حسینی ارائه گردیده است.

وی تصریح کرد: چشم انداز و هدف حرم مطهر از تأسیس دانشگاهها، سرمایه گزاری اقتصادی یا سود مالی نیست بلکه فراهم کردن شرایط مطالعات آکادمیک در سطح ممتاز برای دانشجویان و حمایت از خانواده های آنان می باشد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با پیروی از رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، در تمامی مؤسسات درمانی و آموزشی خود در تمام استانهای عراق به صورت مستمر کمپینهای کاهش هزینه برقرار می کند.

پیوست ها