باز سازی حیاط یکی از مدارس دولتی در استان کربلا توسط آستان قدس حسینی

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، بخش نگهداری آستان قدس حسینی از اتمام عملیات بتن ریزی حیاط یکی از مدارس کربلا با مساحتی بالغ بر هفتصد و پنجاه متر مربع خبر داد.

مهندس عبد الحسن محمد، رئیس بخش نگهداری آستان قدس حسینی، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: به دستور نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، و تولیت حرم مطهر، حاج حسن رشید العبایجی، برای حمایت از بخش آموزش در کربلای معلی کادر فنی و مهندسی وابسته به بخش نگهداری عملیات بتن ریزی حیاط مدرسه ابتدایی پسرانه الهاشمیه را در مرکز شهر کربلا با مساحتی بالغ بر هفتصد و پنجاه متر مربع به پایان رساندند.

وی افزود: این طرح ضمن فعالیتهای بخش نگهداری جهت ارتقای سطح کیفی مدارس توسط کادر فنی و مهندسی وابسته به بخش در شهر مقدس کربلا انجام می شود.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی در جهت ارتقاء سطح کیفی مدارس خدمات بسیاری به بخش آموزش در کربلای معلی از جمله بازسازی، نگهداری، ساخت و ساز و مرمت مدارس ارائه می کند.

پیوست ها