تکمیل کلیه مجوزها جهت افتتاح مرکز آموزشی ویژه نابینایان و کم بینایان در بغداد به همت آستان قدس حسینی

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، آستان قدس حسینی از تکمیل کلیه امور مربوط به افتتاح مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان در استان بغداد خبر داد.

عامر الشمری مسئول مدارس نابینایان و کم بینایان وابسته آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، تمامی کارها و مصوبات لازم جهت افتتاح این مدرسه در سال تحصیلی 2025 _ 2024 در منطقه الرصافه بغداد به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه آستان قدس حسینی توجه ویژه ای به این قشر از جامعه دارد و جهت ارائه بهترین خدمات به آنها تلاش می کند، افزود: کادر این مدرسه از بهترین اساتید و مربیان متخصص در این زمینه انتخاب خواهندشد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، توجه ویژه ای به اقشار جامعه عراق به ویژه افراد دارای نیازهای خاص مانند نابینایان و کم بینا دارد و کتب درسی این مدارس همان کتابهای درسی وزارت آموزش عراق است که به زبان بریل ترجمه شده است.

پیوست ها