انجام پیوند مغز استخوان به روش آلوژن در بیمارستان امام مجتبی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی با کمک یک تیم پزشکی از کشور ایتالیا

بخش بهداشت و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی از حضور کادر متخصص پزشکی از کشور ایتالیا در انجام پیوند مغز استخوان به روش آلوژن جهت درمان بیماران تالاسمی برای اولین بار در کشور عراق خبر داد.

 دکتر حیدر العابدی، رئیس این بخش، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، با یک تیم پزشکی از کشور ایتالیا متخصص در زمینه پیوند مغز استخوان به روش آلوژن که توسط اهداکنندگان و نه خود بیمار انجام می پذیرد و تخصص پیچیده و مشکلی است، جهت درمان بیماران تالاسمی به توافق رسیدیم.

وی با اشاره به حضور این تیم پزشکی در کربلا گفت: این نوع جراحی فوق تخصصی و پیچیده برای اولین بار در کشور جهت درمان بیماران استفاده می شود. 

وی تصریح کرد: خدمات پیوند مغز استخوان از نوع آلوژن قبلاً در عراق وجود نداشت و ما در مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان امام مجتبی (علیه السلام) چندین عمل پیوند مغز استخوان اتولوگ انجام داده ایم، اما این تیم پزشکی اکنون شروع به انتخاب اولین گروه برای انجام عمل پیوند مغز استخوان آلوژن، یعنی پیوند مغز از اهداکنندگان کرده است.

وی افزود: پیوند مغز از نوع آلوژن بسیار پرهزینه است. انجام این عمل جراحی در خارج از کشور هزینه‌های سفر را نیز به مخارج بیمار می افزاید علاوه بر این که برخی موارد نیاز به پروتکل درمانی طولانی‌مدت دارد. بنابراین از یک کادر متخصص در این زمینه برای انجام این نوع جراحیها در کشور دعوت نمودیم.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با توصیه نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، تاکنون چندین کمپین در زمینه انجام عملهای جراحی فوق تخصصی و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و مشاوره به همه عراقیها در بیمارستانها و مراکز پزشکی وابسته به حرم مطهر برگزار نموده است.

پیوست ها