برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مقابله با زمینه های گسترش تروریسم و افراط گرایی با شرکت صد و شصت مقاله از داخل و خارج از عراق توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از برگزاری دومین دوره کنفرانس بین المللی مقابله با زمینه های گسترش تروریسم و افراط گرایی در آینده ای نزدیک خبر داد.

دکتر عباس کاظم الدعمی رئیس کمیته علمی این همایش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: آستان قدس حسینی تمام مقدمات لازم جهت برگزاری دومین دوره این کنفرانس را تکمیل کرده است.

این کنفرانس تحت عنوان《افراط گرایی و تروریسم تهدیدی برای صلح جامعه》در تاریخ 2 فوریه 2024 برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته علمی صد و شصت مقاله از کارشناسان، دانشگاهیان و محققان از عراق و کشورهای عربی و خارجی دریافت کرده است و همچنین روسای سازمانهای بین المللی از ایتالیا، بلژیک، آمریکا و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم، کارشناسانی از انگلستان در زمینه مبارزه با تروریسم و افراد متخصص و تأثیرگذار از کشورهای عربی و خارجی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این همایش دارای شش محور خواهد بود که شامل محور فکری، محور دینی، محور میراث و آثار باستانی، محور سیاست و امنیت و رسانه، محور اقتصاد و محورهای آموزشی روانی و اجتماعی می باشد.

 آستان قدس حسینی کمیته علمی تخصصی ای از داخل و خارج عراق برای ارزیابی مقالات تشکیل داده است.

الدعمی خاطرنشان کرد: تعدادی از سازمانها و شخصیتهای بین المللی درخواست شرکت در فعالیتهای کنفرانس و فعالیتهای جانبی آن را داشته اند.

پیوست ها