بازدید از مراحل پیشرفت فرودگاه کربلا

سخنان تولیت آستان قدس حسینی: 

به همراه متولی شرعی آستان قدس حسینی و مسئولان بخشهای مختلف حرم مطهر از فرودگاه بین المللی کربلا بازدید کردیم تا از مراحل احداث فرودگاه بین المللی کربلا اطلاع یابیم. الحمدلله مشاهده کردیم که مراحل احداث این فرودگاه پیشرفت چشمگیری داشته است. الحمدلله باند فرودگاه به جز روشنایی آن به صورت صد درصد به پایان رسیده است. در این دیدار برادران متخصص توضیحات کاملی را در مورد این فرودگاه ارائه نمودند. امید است سازه تمامی بخشهای این فرودگاه تا دو ماه آینده به صورت کامل احداث شود و پس از آن تجهیزات و مواد مورد نیاز نصب گردد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی