روانداز قدیمی مضجع شریف حضرت سیدالشهداء (علیه السّلام) در موزه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

ترجمه ویدیو: 

تاریخ نگار سعید رشید زمیزم: 

در خصوص روانداز مضجع شریف حضرت سیدالشهداء (علیه السّلام) که اکنون در موزه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) قرار دارد و دهها سال بر مضجع مطهر حضرت سید الشهداء (علیه السّلام) بوده است، در منابع موجود در حرم مطهر هم ثبت شده که این روانداز را ملکه هندوستان با نام «تاج بارو» همسر واجدشاه دوخته و به حرم مطهر اهدا کرده است. البته پادشاه و ملکه هند نیز اکنون در حرم مطهر دفن شده اند. این روانداز با سنگهای گرانقیمت همچون زمرد و یاقوت و غیره تزیین شده است.

در یکی از سفرهای دیکتاتور عراق صدام حسین به استان کربلای معلی در مورد این روانداز مضجع مطهر سوال کرد، داستان را به او گفتند. دستور داد که آن را بردارند. از آن پس این روانداز را در انبار حرم نگهداری کردند. همانطور که می دانید در زمان آن دیکتاتور در باب مرمت و نگهداری اهتمامی وجود نداشته است و متاسفانه این روانداز در آن زمان توسط موریانه آسیب دید. 

اکنون الحمدلله این اثر ارزشمند در موزه حرم مطهر نگهداری می شود.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی