رونمایی موزه آستان قدس حسینی از نسخه خطی نفیس منسوب به حضرت امام سجاد (علیه السلام)

موزه آستان قدس حسینی اعلام نمود که یکی از نسخ خطی نفیس آستان که دستخط منسوب به حضرت امام سجاد (علیه السّلام) می باشد و متعلق به قرن اول هجری است، در م...