بازسازی و تعمیر چهارصد نیمکت درسی در یکی از مدارس کربلا به همت بخش فنی حرم مطهر

بخش فنی آستان قدس حسینی با هدف پشتیبانی از بخشهای آموزشی استان کربلا به تعمیر و بازسازی نیمکتهای درسی اقدام نمودند. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس یوسف اسعد صالح در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: پس از درخواست مدیر یکی از دبیرستانهای کربلا این بخش به تعمیر و بازسازی نیمکتها اقدام نمود. در این راستا بیش از چهارصد نیمکت و دربهای چوبی و آهنی کلاسها و مدرسه با هدف ایجاد فضای درسی مناسب برای دانش آموزان، تعمیر شد. 

لازم به ذکر است که بخش فنی حرم مطهر تاکنون به بازسازی کلاسها و سالنهای درسی و نیمکتهای تحصیلی در چندین مدرسه استان کربلا اقدام نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی