امضای قرارداد خرید دستگاههای تصفیه آب با سیستم انرژی خورشیدی جهت نصب در تعدادی از استانهای عراق توسط نماینده مرجعیت عالی

مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السّلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی در کربلای معلی از عقد قرارداد با یک شرکت معتبر برای خرید دست...