شرکت آستان قدس حسینی در دومین نمایشگاه بین المللی خط عربی و هنرهای اسلامی به میزبانی آستان مقدس عسکریین

آستان قدس حسینی در دومین نمایشگاه بین المللی خط عربی و هنرهای اسلامی ضمن فعالیتهای سومین جشنواره بین المللی خاتم الاوصیاء که توسط آستان مقدس عسکرین و...