حضور آستان قدس حسینی در سومین نمایشگاه بین المللی کتاب نجف اشرف

بخش نمایشگاهها وابسته به بخش رسانه آستان قدس حسینی در سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب نجف اشرف که با حضور بیش از دویست ناشر از داخل و خارج عراق بر...