گزارش ویدیویی از مفروش کردن صحن حضرت امام حسین (علیه السّلام) با بیش از ده هزار متر مربع از فرشهای فاخر

متن ویدیوعباس جواد معاون رئیس بخش خدمات آستان قدس حسینی: به دستور متولی شرعی حرم مطهر و با نظارت مسئول بخش فرشهای حرم مطهر حسینی تعویض شد و بيش از ده...