مشارکت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی در دومین جشنواره عين الحياة در بغداد

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از شرکت در دومین جشنواره عين الحياة که توسط موسسه فرهنگی القبس همزمان با ایام ولادت منجی عالم بشریت حض...