تمدید تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه دخترانه الزهراء (سلام الله علیها) وابسته به آستان قدس حسینی و دانشگاه کربلا

دانشگاه دخترانه الزهراء (سلام الله علیها) وابسته به آستان قدس حسینی از تمدید تفاهم نامه همکاریهای علمی با دانشگاه کربلا خبر داد.دکتر زینب السلطانی رئی...