توافق همکاری با دانشگاه دخترانه الزهرا (سلام الله علیها) و دانشگاه رم ایتالیا

ریاست دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) ویژه دختران وابسته به آستان قدس حسینی از توافق همکاری مشترک با دانشگاه رم ایتالیا خبر داد.

دکتر زینب السلطانی رئیس دانشگاه در مصاحبه با سایت رسمی حرم مطهر گفت: دانشگاه دخترانه الزهرا (سلام الله علیها) پذیرای هیأتی از دانشگاه رم ایتالیا بود و پس از گفتگو توافق اولیه با پروفسور فرانچسکو پتریکون برای همکاری علمی و شناختی و تبادل تجربیات در سطح اساتید و دانشجویان بین دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) و دانشگاه رم در زمینه تخصصهای مربوطه حاصل شد.

وی توضیح داد: دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) روابط آکادمیک با بسیاری از دانشگاه‌های بین‌المللی مانند دانشگاه ورشوی لهستان، دانشگاه پلی‌تکنیک کشور فلسطین و دانشگاه كمبلوتنسي کشور اسپانیا دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف دانشگاه از ایجاد روابط با دانشگاه های بین المللی؛ ارتقای سطح علمی کشور و تقویت سطح علمی دانشجویان و همچنین انتقال تجربیات جهانی به دانشگاهیان دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) می باشد.

شایان ذکر است این برنامه ها در راستای رویکرد آستان قدس حسینی و طبق توصیه نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر حسینی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، جهت ارتقای بخشهای مختلف جامعه و قرار گرفتن عراق در سطح قابل قبول بین المللی اجرا می گردد.

پیوست ها