کمپین درمانی جدید رایگان و نیمه رایگان بیمارستان تخصصی حضرت خدیجه کبری (علیها السلام) وابسته به آستان قدس حسینی ویژه خانواده شهداء

بیمارستان تخصصی حضرت خدیجه کبری (علیها السلام) ویژه بانوان وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حرم مطهر حسینی از راه اندازی کمپین جدیدی در مرکز سرطان سینه ویژه خانواده شهداء خبر داد.

در بیانیه‌ این بیمارستان که نسخه‌ای از آن در اختیار سایت رسمی حرم مطهر قرار گرفته است، آمده است: مرکز سرطان سینه وابسته به بیمارستان تخصصی حضرت خدیجه کبری (علیها السلام) ویژه بانوان کمپین جدیدی برای درمان خانواده شهدای نیروهای امنیتی و شهدای فتوای جهاد کفائی راه اندازی کرده است.

وی افزود: در این طرح معاینه بالینی، سونوگرافی و ماموگرافی به شکل رایگان می باشد و برای معاینات رادیولوژی و آزمایشگاهی نیز پنجاه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر کمپینهای مختلفی را جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان یا با هزینه کم برای همه اقشار مردم عراق راه اندازی می کند.

پیوست ها