ساخت موزه جدید آستان قدس حسینی مطابق با استانداردهای جهانی

آستان قدس حسینی مکانیزم دیجیتال پیشرفته موزه های جهان را در ساخت موزه جدید آستان قدس حسینی به کار گرفته است.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ معاون تولیت آستان قدس حسینی و ناظر بر موزه آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: آستان قدس حسینی بنا بر رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی اهتمام ویژه ای به احداث موزه جدید حرم مطهر بنا بر ویژگیهای مشابه موزه های جهانی دارد.

وی افزود: موزه جدید آستان قدس حسینی اکنون در صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) و در مساحتی بالغ بر (1250 متر مربع) در چهار طبقه در حال احداث است. 

وی ادامه داد: اکنون سازه بتنی موزه به شکل کامل پایان یافته است و در آینده ای نزدیک مرحله بعدی آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که پس از تکمیل موزه آستان قدس حسینی، آثار ارزشمند موجود در موزه قدیم که اغلب هدایای پادشاهان به حرم مطهر حسینی یا آثار نفیس اهدا شده توسط افراد دیگر به حرم مطهر است و اکنون در انبار حرم نگهداری می شود، در معرض دید همگان قرار داده خواهند شد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی