دایره المعارف ابوطالب (علیه السلام) از آثار مجمع علمی امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی برگزیده اول در مسابقه بین المللی تهران

مجمع علمی میراث اهل بیت (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از برگزیده شدن دایره المعارف ابی طالب (علیه السلام) در مسابقه بین المللی کتاب تهران خبر داد. 

مشتاق صالح المظفر در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: دایره المعارف ابوطالب (علیه السلام) در مسابقه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار کرده بود، رتبه اول را کسب کرد. 

وی ادامه داد: در این دایره المعارف به سیره حضرت ابو طالب و کتبی که در این خصوص نگاشته شده اند، پرداخته شده است. علمایی از حوزه علمیه و اساتید حوزوی و پژوهشگرانی از مجمع علمی میراث اهل بیت (علیهم السّلام) در تحقیق این دایره المعارف شرکت داشتند. این اثر از بین صد و بیست عنوان کتاب که در باب حضرت ابو طالب (علیه السلام) نگاشته شده است، در این نمایشگاه برگزیده شد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی