کسب رتبه اول در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه بغداد توسط آستان قدس حسینی برای دهمین سال متوالی

مهندس وهاب عبدالحسین الهر / مسئول بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو 

امسال نيز برای دهمین سال متوالی توانستیم رتبه اول را در همایش بین المللی گل و گیاه کسب کنیم. در این نمایشگاه امسال هشت کشور خارجی و شش کشور عربی شرکت نموده بودند. کمیته داوری نیز متشکل از داوران عربی و خارجی بود.

غرفه آستان قدس حسینی بسیار مختلف از دیگر غرفه ها حضور یافته بود و پانزده هزار شاخه و بوته گل از گلها و رنگهای مختلف در این غرفه تابلوهای بی نظیری ساخته بود.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی