برگزاری سلسله سمینارهای فرهنگی و فقهی در تعدادی از دانشکده های دانشگاه استان ذی قار به همت مرکز فرهنگی الامام المنتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز فرهنگی الامام المنتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وابسته به آستان قدس حسینی، سلسله سمینارهای فرهنگی و فقهی را در تعدادی از دانشکده های دانشگاه استان ذی قار راه اندازی کرد.

 شیخ حسین العسکری مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم گفت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی بر ضرورت توجه به جوانان، سلسله سمینارهای فرهنگی و فقهی را با همکاری تعدادی از دانشگاه های استان ذی قار راه اندازی کردیم.

وی تصریح کرد: این مرکز اخیراً یک نشست هم اندیشی فقهی فرهنگی با عنوان «انقلاب مختار ثقفی و ابعاد فقهی و تاریخی آن» در دانشکده امام الکاظم (علیه السلام) ذی قار برگزار کرد.

این نشست شامل دو بعد فقهی و عقیدتی بود که توسط شیخ هیثم الخاقانی ارائه شد و بعد تاریخی آن که توسط مدرس تاریخ در دانشکده، استادیار عقیل حسن ارائه شد.

وی ادامه داد: در این نشست پاسخگویی به سوالات دانشجویان مرتبط با موضوع صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: این برنامه شامل مسابقه ای نیز بود که دانشجویان در آن شرکت کردند و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

پیوست ها