كاشت صد و چهارده اصله نخل خرما و هفتصد و پنجاه نهال ناترک و تأسیس سیستم آبیاری پیشرفته در بوستان امت بغداد با هدف خدمت رسانی به شهروندان

بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی از کاشت نخل خرما در بوستان «امت» واقع در مرکز پایتخت عراق خبر داد. این اقدام به دلیل اهمیت تاریخی این بوستان نزد اهالی بغداد صورت گرفته است. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول بخش گل و گیاه حرم مطهر در این خصوص اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی کارکنان این بخش به سروسامان دادن بوستان امت واقع در بین میدان التحریر و میدان الطیران در بغداد اقدام نمودند.

مهندس وهاب عبدالحسین افزود: در ابتدا تمامی درختان قدیمی کنده شدند و خاک آنجا تعویض شد و طراحی مناسبی منطبق با اصول امروزی معماری صورت گرفت. همچنین سیستم آبیاری پیشرفته به مساحت هشت هزار متر مربع تاسیس شد. 

وی ادامه داد: این پروژه را با کاشت درختان خرما که رمز تمدن وادی الرافدین (عراق) می باشد شروع کردیم. در این راستا صد و چهارده اصله نخل خرما کاشته شد و سپس تمامی بوستان با چمن طبیعی پوشیده شد و سپس با هفتصد و پنجاه نهال ناترک تزیین شد. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی بسیاری از پروژه های متنوع را در کربلا و بسیاری از استانهای عراق با هدف خدمت به شهروندان اجرا نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی