تولیت آستان قدس حسینی: با نیت خالص خدمت رسانی و برنامه ریزی صحیح و پیگیریهای مداوم امروزه دارای مراکز درمانی قابل رقابت با بهترین مراکز درمانی خاورمیانه هستیم.

تولیت آستان قدس حسینی، حاج حسن رشید العبایجی، بیان کرد که حرم مطهر حسینی با برنامه ریزی موفق و پیگیری دقیق امروزه دارای مراکز درمانی ای است که از نظر سطح کیفیتی با بهترین مراکز خاورمیانه رقابت می کند. 

وی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: دوازده سال پیش آستان قدس حسینی برای اجرای برخی از پروژه ها تردید داشت اما امروز پروژه های مهمی را به اتمام رسانده ایم و افراد شایسته ای را برای اجرای پروژه های مختلف داریم. 

وی تصریح کرد: برنامه ریزی موفق، پیگیری و کنترل دقیق باعث شده است که امروزه مراکزی با سطح کیفیتی برتری داشته باشیم که با بهترین مراکز خاورمیانه و منطقه رقابت می کند.

وی افزود: نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، تمام جزئیات را دقیق پیگیری می کنند. هرگاه نظری در رابطه با درمان و یا تجهیزات حوزه درمانی یا سایر زمینه‌ها ارائه می شد، ایشان جهت مطالعه و بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم برای ارائه خدمت به شهروندان عراقی راهنماییهای لازم را می نمودند.

وی ادامه داد: حرم مطهر با تجربه، برنامه ریزی صحیح و با نیت خالصانه و ابتکار عمل، گامهای بلندی را برای خدمت به شهروندان عراقی برداشته است و پروژه های بسیاری را به اتمام رسانیده است که از نظر کیفی شاخص هستند. 

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، پروژه های مهم بسیاری را در بخشهای مختلف از جمله بخشهای درمانی، آموزشی، کشاورزی و صنعتی از شمال تا جنوب کشور جهت ارائه بهترین خدمات به شهروندان عراقی اجرا نموده است.

پیوست ها