گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی ربیع الشهاده با حضور رئیس اوقاف شیعه عراق و متولی شرعی حرم مطهر در آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها