اقامه نماز جماعت در مسیر زائران پیاده اربعین حسینی پروژه ای از سوی حوزه علمیه نجف اشرف و عتبات مقدسه

ترجمه ویدیو

نماز جماعت در مسیر «یاحسین» پروژه تبلیغی حوزه علمیه نجف اشرف

در ابتدای اجرای این پروژه، هدف از آن یک کار تبلیغی بود. هدف این بود که روحانیون نزدیک به زائران باشند. زائران با وجود رجال دین انس بگیرند زیرا حضور رجال دین در کنار زائران نتایج روحی مثبتی بین زائران دارد. 

در این طرح رجال دین بر برپایی نماز جماعت و اهتمام به نماز اول وقت بین زائران محترم همت گماشتند و فرهنگ نماز اول وقت را ترویج نمودند. خواستیم در ایام معنوی و روحانی اربعین این مسئله مهم را به زائران یادآوری نماییم، ما معتقدیم که زیارت امام حسین (علیه السلام) مدرسه ای است که باید مراسم فارغ التحصیلی داشته باشد و فارغ التحصیلی این مدرسه آن است که لباس نماز اول وقت را به تن کنیم. 

از محورهای موفقیت در این طرح حوزه علمیه پشتیبانی عتبات مقدسه بود. بویژه که دو آستان مقدس حسینی و عباسی در موفقیت این طرح سهیم بودند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی