چهارشنبه اول ماه جمادی الثانی طبق اعلان دفتر مرجعیت عالی در نجف اشرف

طبق اعلان دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) در نجف اشرف هلال ماه جمادی الثانی در غروب دوشنبه 13 دی 1400 در عراق و مناطق...