نزول سوره عادیات در شأن امیرالمومنین(علیه السّلام) و وصف دلاوریها و رشادتهای ایشان در سریه ذات السلاسل

دلاوری و جنگاوری حضرت امیرالمومنین(علیه السّلام) در هنگامه جنگها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات زیادی شد و آیات بسیاری د...