نگاهی به شخصیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام)

   1- ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در شب پانزدهم رمضان سال دوم هجری مصادف با جنگ احد و ب...