توزیع پنج میلیون و صد و نود سبد کالا در بیست کشور آسیایی و آفریقایی به همت آستان قدس حسینی

《مرکز ارشاد بین المللی اصحاب الکساء》وابسته به آستان قدس حسینی از توزیع پنج میلیون و صد و نود سبد کالا در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی خبر داد. 

مدیر مرکز ارشاد بین المللی اصحاب الکساء در این خصوص اظهار داشت: با فرارسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان و با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، این مرکز به توزیع پنج هزار و صد و نود سبد کالا در بیست کشور آسیایی و آفریقایی اقدام نمود. 

شیخ احمد رشید افزود: محتویات سبد کالا از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و بر اساس احتیاجات اهالی آن کشور تهیه شده است. 

لازم به ذکر است که مرکز ارشاد بین المللی اصحاب الکساء فعالیتهای زیادی را در راستای نشر فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) در قاره آسیا و آفریقا انجام می دهند. 

همچنین این مرکز برگزاری دوره های تربیت مبلغ و نظارت بر مدارس دینی و احیای مناسبتهای اهل بیت (علیهم السلام) و حفر چاه را بر عهده دارد و فعالیتهای جنبی دیگری نیز انجام می دهد.

پیوست ها