برگزاری همایش سالیانه صلح در غرب استان نینوا توسط آستان قدس حسینی با حضور نخبگان جامعه

 مرکز فرهنگی صادق الامین وابسته به آستان قدس حسینی به تدارکات خود برای برگزاری همایش سالانه صلح که با حضور بسیاری از نخبگان جامعه در غرب نینوا در شمال عراق برگزار می شود، ادامه می دهد.

شیخ خلیل العلیاوی مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: همایش سالیانه صلح که با حمایت و رهنموهای نماینده مرجعیت و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، برگزار می شود، پاسخی به خواسته های نخبگان جامعه در غرب نینوا است.

وی توضیح داد: به عنوان بخشی از مقدمات این همایش، با رهبر ایزدیها در منطقه، نایف بن داوود و مقامات قبایل در سنجار دیدار و گفتگو کردیم و همچنین در مورد معرفی نماینده ایزدیها در کمیته این همایش که در اواخر ماه آینده برگزار می شود؛ بحث شد.

این همایش به دنبال حمایت از صلح مدنی در منطقه، حمایت از نهادهای دولتی، مبارزه با هر نوع افراط گرایی، تقویت حاکمیت قانون و همچنین تشویق به بازگشت آوارگان به مناطق خود است.

وی ادامه داد: جلسه ای نیز با رئیس مجمع شیعیان سنجار برای بحث و تبادل نظر در زمینه مقدمات برگزاری این همایش داشتیم و با نهادهای دولتی ذیربط نیز دیدار و در مورد آخرین تحولات مربوط به برپایی دومین کنفرانس صلح در منطقه محلبیه در غرب نینوا گفتگو کردیم.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی بر اساس توصیه های مرجعیت عالی، بر ایجاد صلح و محبت نزدیکی بین همه اقشار جامعه عراق و حمایت از صلح مدنی فعالیت می کند.

پیوست ها