بازدید هیأتی از آستان قدس حسینی از فعالیتهای مراکز دینی و فرهنگی کشور ماداگاسکار

 با دستور مستقیم نماینده مرجعیت و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، هیأتی از آستان قدس حسینی ضمن سفر به کشور ماداگاسکار از مراکز دینی و فرهنگی بازدید نمودند و از فعالیتها و نیازهای آنها آگاه شدند.

شیخ احمد صافی رئیس بخش امور دینی در آستان قدس حسینی و رئیس این هیأت در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: بازدید از مراکز دینی کشورهای آفریقایی توسط بخش امور دینی آستان قدس حسینی با هدف آشنایی با فعالیتهای علمی و فرهنگی و همچنین برگزاری سخنرانیهای علمی و سمینارها و برنامه‌های فرهنگی در این مراکز بود.

وی افزود: در سفر اخیر به کشور ماداگاسکار از فعالیتهای مرکز اتحادیه مبلغین دینی با بیش از صد و شصت مبلغ فعال بازدید نمودیم و از احتیاجات و نیازهای این مراکز مطلع شدیم و از مدیر یکی از مراکز دینی تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و پرچم مبارک حرم مطهر حسینی به ایشان هدیه داده شد. 

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با گسترش فعالیتهای مراکز دینی و مدارس علمی و فرهنگی خود هدف رساندن پیام انسانی حضرت امام حسین (علیه السلام) و نشر علوم اهل بیت (علیهم السلام) را در قاره آفریقا دارد.

پیوست ها