برپایی انجمنهای هفتگی برای اعضای مرکز کشافه الوارث در استانهای کربلا، بغداد و بابل به همت بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز کشافه الوارث وابسته به بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان وابسته به آستان قدس حسینی اقدام به برپایی انجمنهای هفتگی برای دانش آموزان مدارس استانهای کربلا، بغداد و بابل نمود.

بشیر المعمار، مسئول روابط عمومی و رسانه این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم گفت: مرکز کشافه الوارث وابسته به بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان انجمنهای هفتگی را هر جمعه در استانهای کربلا، بغداد و بابل برای دانش آموزان مدارس برگزار می کند.

وی تصریح کرد: این انجمنها با حضور چهل تا شصت دانش آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

در استانهای ذکر شده برگزار می شود و شامل کارگاه های آموزشی برای برنامه ریزی تحصیلی، سفرهای مذهبی و تفریحی، تربیت بدنی و دستورالعملهای سازمانی می باشد.

وی افزود: انجمن برای ارتقاء و ارزیابی سطح علمی اعضاء در مدارس اقدام به بازدیدهای هفتگی نموده است.

آستان قدس حسینی با پیروی از رهنمودهای متولی شرعی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، توجه خاصی به تمامی اقشار جامعه به ویژه قشر جوان دارد و برای تربیت نسلی معتقد و متعهد به ارزشها و آرمانهای حسینی تمام تلاش خود را به کار می بندد.

پیوست ها