نماینده مرجعیت دینی در استقبال از چهل کودک مبتلا به تالاسمی از شهرهای موصل، رمادی و بغداد ضمن تقبل هزینه های درمان آنان در بیمارستانهای حرم، اظهار داشت که شما در بین خانواده و برادران خود هستید و سعادت ما در شفا یافتن شماست.

آستان قدس حسینی

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی