توضیحات مسئول بخش بهداشت و آموزشهای دانشگاهی درباره دانشگاه بین المللی السبطین (علیهما السلام)

مسئول بخش بهداشت و آموزشهای دانشگاهی وابسته به آستان قدس حسینی اظهار داشت: دانشگاه بین المللی السبطین (علیهما السلام) که روز چهارشنبه گذشته افتتاح شد در نوع خود در کشور عراق بی نظیر است. دانشجوی فارغ التحصیل از این دانشگاه مدرک بین المللی دریافت خواهد کرد.

دکتر ستار الساعدی افزود: دانشگاه بین المللی السبطین (علیهما السلام) در نوع خود در کشور بی‌نظیر است و این دانشگاه دارای تفاهمنامه هایی با دانشگاههای معتبر جهانی از جمله دانشگاه پزشکی ادینبورگ انگلستان و همچنین دانشگاه شفیلد انگلستان است.

لازم به ذکر است که دانشگاه بین المللی السبطین (علیهما السلام) تحت مدیریت بخش بهداشت و آموزشهای دانشگاهی آستان قدس حسینی فعالیت می نماید و دارای سه دانشکده (پزشکی، پرستاری و طب فیزیکی و توانبخشی) است. این دانشگاه دارای پیشرفته ترین آزمایشگاهها و اولین بیمارستان کاربردی در عراق است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی