معافیت دانشجویان دانشکده های طب فیزیکی، توانبخشی و پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی السبطین (علیهما السّلام) از پرداخت شهریه تحصیلی برای چهار سال متوالی

دانشگاه علوم پزشکی السبطین (علیهما السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی اعلام کرد: دانشجویانی که برای تحصیل در دانشکده های طب فیزیکی، توانبخشی و پرستاری...