کسب رتبه پانصد و چهار در رتبه بندی گرین متریک توسط دانشگاه وارث الأنبیاء وابسته آستان قدس حسینی

دانشگاه وارث الأنبیاء وابسته به بخش بهداشت و آموزشهای دانشگاهی آستان قدس حسینی توانست رتبه هجدهم از هفتاد و هفت دانشگاه دولتی و غیر دولتی کشورعراق را در سیستم رتبه بندی گرین متریک (UI GreenMetric) به خود اختصاص دهد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ دانشگاه وارث الأنبیاء (علیه السلام) طبق رتبه بندی گرین متریک رتبه جهانی پانصد و چهار از هزار و پنجاه دانشگاه ثبت شده در رتبه بندی را به خود اختصاص داده است. 

گرین‌متریک از شش معیار محیط و زیرساخت پانزده درصد، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش برای ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی استفاده می‌کند.

لازم به ذکر است که رتبه بندی جهانی گرین متریک از سال 2010 میلادی با هدف بررسی میزان تعهد و اقدام دانشگاه ها در راستای مباحث توسعه پایدار مطرح شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی