اظهارات پلاسخارت در کنفرانس خبری در بیمارستان تخصصی مبتلایان به سرطان

ترجمه ویدیو :

من از آنچه در بازدید از بیمارستان تخصصی مبتلایان به سرطان مشاهده کردم، شگفتزده شدم. با مسئولان و پزشکان این بیمارستان که تمام تلاش خود را جهت درمان کودکان و مبتلایان به کار گرفته اند دیدار داشتم. همچنین با کودکانی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند نیز گفتگو کردم. امیدوار هستم بار دیگر به این بیمارستان بیایم. 

اقداماتی که در این مکان جهت درمان مبتلایان صورت می گیرد، بسیار اصولی است

 و وجود اینگونه بیمارستانها ضروری است. بسیار خرسندم که از این بیمارستان بازدید کردم. اقدامات زیادی را می توانیم جهت پشتیبانی از این بیمارستان اتخاذ کنیم.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی