شرکت بخش انتشارات آستان قدس حسینی با بیش از پانصد عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه در شمال عراق

آستان قدس حسینی از شرکت بخش انتشارات آستان در نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه و عرضه آثار و کتب دینی، فرهنگی، علمی و اجتماعی خود در این نمایشگاه خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول واحد نمایشگاه ها در این خصوص اظهار داشت: آستان قدس حسینی همچون سالهای گذشته جهت عرضه انتشارات دینی، فرهنگی و علمی خود در نمایشگاه کتاب سلیمانیه شرکت نموده است.

سید علی مامیثه اظهار داشت: بیش از سیصد انتشارات از کشورهای عربی و خارجی در این نمایشگاه شرکت نموده اند. غرفه آستان قدس حسینی با عرضه کتب و مجلات به زبان کردی در این نمایشگاه متمایز گشته است.

وی ادامه داد: غرفه آستان قدس حسینی مورد استقبال روحانیون و شخصیتهای آکادمیک و دانشجویان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که واحد نمایشگاه ها وابسته به بخش رسانه آستان قدس حسینی با هدف ارتقای فرهنگ جامعه و ترسیم آرمانهای اسلامی و انسانی صحیح در نمایشگاه های محلی و بین المللی شرکت می نماید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی