سخنان نماینده مرجعیت عالی درخصوص نحوه خدمت رسانی به زائران خارجی

این زیارت شاهد تشرف میلیونها زائر از محبان حضرت امام حسین (علیه السّلام) از کشورهای مختلف دنیا هستیم. 

شما زائران عراقی با زائران خارجی حضرت امام حسین (علیه السّلام) طوری تعامل و رفتار نمایید که تجسیمی از اخلاق حسینی باشد.

 محبت و مودت و احترام و صبر را به آنان ابراز نمایید و به آنان به بهترین وجه خدمت نمایید. و از هر گونه برخورد نادرست همچون خشونت و عدم خدمت رسانی به آنان دوری کنید که آنان هزاران کیلومتر را پیمودند تا به حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) برسند. بعضی از آنان از افراد مستضعف هستند که در جمع آوری قوت روزانه خود باز مانده اند و با تلاشهای چندین ساله توانستند با جمع آوری مبلغی بتوانند به حرم حضرت مطهر امام حسین (علیه السّلام) مشرف شوند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی