ادامه روند ساخت شش مدرسه و مهدکودک در استان المثنی عراق به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت مدارس ویژه ایتام در استان المثنی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس نعمان احمد، ناظر پروژه، در این خصوص اظهار داشت: پروژه احداث مدارس و مهدکودک ویژه ایتام در استان المثنی اکنون در مرحله سازه بتنی است و مراحل احداث این پروژه براساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در حال انجام است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت پنجاه هزار متر مربع در حال ساخت است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی اقدام به احداث پروژه های بسیاری با هدف خدمت رسانی به قشر ایتام در شهرهای مختلف عراق نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی