آغاز ساخت مدارس ویژه ایتام در استان بصره به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از آغاز ساخت مجموعه مدارس ویژه ایتام در استان بصره خبر داد. به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس...