آغاز مرحله ساخت مدارس ویژه ایتام در جنوب عراق همزمان با سالروز شهادت ابوالأیتام حضرت امیرالمومنین (علیه السلام)

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از اتمام اجرای مرحله فونداسیون بزرگترین مجموعه آموزشی ویژه ایتام در استان ذی قار خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی، مسئول بخش پروژه های مهندسی آستان قدس حسینی اظهار داشت: مجموعه آموزشی ویژه ایتام که احداث آن آغاز شده است بزرگترین مجموعه آموزشی ویژه قشر ایتام در عراق است و در زمینی به مساحت سی هزار متر مربع ساخته می شود.

مهندس حسین رضا مهدی افزود: گنجایش این مجموعه آموزشی بیش از سیصد دانش آموز خواهد بود و در طراحی آن، فضای سبز، آزمایشگاهها و نماز خانه در نظر گرفته شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی