ساخت شش مدرسه و مهدکودک و ورزشگاه ویژه ایتام در استان میسان به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از میزان پیشرفت در پروژه مجموعه مدارس ویژه ایتام در استان میسان خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس حسین رضا مهدی در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و اقدامات این آستان در حمایت از قشر ایتام، مجموعه مدارس ویژه ایتام در استان میسان در حال احداث است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت بیست و هفت هزار متر مربع در حال احداث است و شش مدرسه دخترانه و پسرانه اضافه بر مهد کودک و ورزشگاه را شامل می شود. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی اهتمام ویژه ای به قشر ایتام قائل شده است و در راستای حمایت از آنان مجتمعهای مسکونی و مدارس متعددی را با طراحیهای ساختمانی خاص و منحصر به فرد در تعدادی از استانهای کشور احداث نموده است و تهیه وسایل مورد نیاز زندگی و درمان آنان را برعهده گرفته است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی