استقبال از فعالیتهای دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی در دوازده استان کشور

مسئول بخش دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی با اشاره به اینکه فعالیتهای دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی فقط به استان کربلا مختصر نمی شود، اظهار داشت: فعالیتهای شعبه های دارالقرآن الکریم در شهرهای مختلف کشور عراق با استقبال بی نظیری مواجه شده است. 

وی افزود: اکنون دارالقرآن الکریم به صورت روزانه بیست محفل جزء خوانی قرآن کریم را در دوازده استان به صورت روزانه برگزار می نماید. 

لازم به ذکر است که در ماه مبارک رمضان چند نشست قرآنی نیز در کنار محافل نورانی قرآن کریم برگزار شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی