منزلگاههای پیموده شده توسط کاروان خاندان عصمت و طهارت (علیهم السّلام) از کوفه تا شام بلا (2)

 در کتاب وسیله الدارین و مصائب الرأس الحسین منزلگاه پس از تکریت را موصل ذکر نموده اند و در کتاب وسیله الدارین منزلگاههای دیر عمر که دیر عمروه ذکر...