ثبت نام زیارت حضرت امام حسن عسكری (علیه السّلام) در سالروز شهادت ایشان به نیابت از درخواست کنندگان

موسسه رسانه دیجیتال حضرت امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام «زیارت به نیابت» برای مشتاقان زیارت حضرت امام حسن عسكری (ع...