ثبت نام زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) به نیابت از درخواست کنندگان در نیمه رجب

موسسه رسانه دیجیتال حضرت امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام «زیارت به نیابت» برای مشتاقان زیارت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در نیمه ماه رجب خبر داد.

ولاء الصفار، مدیر موسسه رسانه دیجیتال امام حسین (علیه السلام) در این خصوص اظهار داشت :محدودیتی در درخواست زیارت به نیابت وجود ندارد و هر شخصی می تواند از طریق این صفحه برای اموات و بستگان خود نیز درخواست زیارت کند.

وی افزود هماهنگیهای لازم با بخش سادات حرم برای انجام زیارت به نیابت صورت گرفته است و مشتاقان زیارت می توانند تا ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه در صفحه ذیل ثبت نام نمایند.

https://imamhussain.org/arabic/message

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی