تصاویری از نصب ضریح مقام صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

آستان قدس حسینی

پیوست ها